full
color
#d9d9d9
https://www.penkiese.lt/wp-content/themes/penkiese/
https://www.penkiese.lt/
#003d7c
style2
+370 5 210 4159; +370 5 210 4160

ES parama

COVID -19 reikalingų produktų gamybos plėtra. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0007

UAB „Penkiese” siekdama prisidėti prie COVID-19 reikalingų produktų gamybos planuoja įsigyti modernią spausdinimo įrangą ir plėtoti apsauginių veido skydų bei apsauginių sienelių/pertvarų gamybą bei tiekti šiuos produktus Lietuvos ir užsienio rinkose.

Moderni įranga leis gaminti inovatyvius, aukštesnės kokybės gaminius, skirtus kovai su COVID-19: apsauginius veido skydus, apsaugines sieneles/pertvaras. Įmonėje įdiegus inovatyvius gamybos būdus planuojama pasiūlyti platesnį produktų asortimentą, sumažinti produktų savikainą. Turint naują įrangą bus galima visus gaminamus produktus identifikuoti pagal kliento poreikį: uždėti logotipą, šūkį, kitus vizualinius sprendimus. Įgyvendinus šį projektą pakils įmonės darbo našumas, bus pagaminama daugiau apsauginių veido skydų, pertvarų ir stovų nei dabar, atsiras didesnės eksporto galimybės.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vykdytojo pavadinimas: UAB “Penkiese”

Bendra projekto vertė: 384 737,00 EUR

Europos Sąjungos lėšomis finansuojama dalis: 365 500,15 EUR

Projekto pradžia: 2020-12-28

Projekto pabaiga: 2021-04-08

Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijų sukūrimą ir diegimą UAB “Penkiese” įmonėje

UAB „Penkiese“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijų sukūrimą ir diegimą UAB “Penkiese” įmonėje“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0479 (toliau – Projektas). UAB „Penkiese“ – veržli ir moderni reklamos gamybos įmonė.
Šiuo metu UAB „Penkiese“ teikia platų reklamos gamybos paslaugų spektrą Lietuvoje ir užsienio šalyse. Siekdama įžengti į naujas produkcijos pardavimo rinkas, UAB „Penkiese“ inicijavo projektą „Investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijų sukūrimą ir diegimą UAB “Penkiese” įmonėje“, kurio metu įmonė planuoja sukurti naujus, ekologiškus, kartoninius prekių stendus, kurie bus naudojami prekybos vietose, siekiant išstatyti, išdėlioti ir pozicionuoti produkciją. Naujas ekologiškas produktas įmonėje išplės pardavimus, padės pasiekti eksporto rinkas bei padės konkuruoti su panašių produktų gamintojais iš užsienio. Šios inovacijos leis užtikrinti aukštą produktų kokybę bei klientams pasiūlyti konkurencingas gaminamos produkcijos kainas.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

Bendra projekto vertė 85.968,00 EUR, iš kurių 64.476,00 EUR sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 21.492,00 EUR – įmonės nuosavas indėlis.

Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2022 m. sausio mėn. 18 d. ir bus užbaigtos 2022 m. gruodžio mėn. 31 d.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#000000
off
fadeInUp
loading
#000000
off